L426 (Myth)

L426 (Myth)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 126, 109, 119 (7E6D77)

LAB vrednosti: 48.45, 9.31, -2.07

Exact NCS shade: 5413-R26B

Nearest shade as per the NCS standard: S 6010-R30B

ΔE for the standard shade: 4