L430 (Fell)

L430 (Fell)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 117, 131, 155 (75839B)

LAB vrednosti: 54.68, -0.62, -14.52

Exact NCS shade: 4320-R78B

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-R80B

ΔE for the standard shade: 1.7