L447 (Valley)

L447 (Valley)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 130, 134, 107 (82866B)

LAB vrednosti: 55.08, -5.68, 13.07

Exact NCS shade: 4816-G47Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 5020-G50Y

ΔE for the standard shade: 3.4