L457 (Marsh)

L457 (Marsh)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 140, 129, 99 (8C8163)

LAB vrednosti: 54.73, 0.79, 17.38

Exact NCS shade: 4917-G91Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 5020-G90Y

ΔE for the standard shade: 1.6