L462 (Sacher)

L462 (Sacher)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 89, 75, 64 (594B40)

LAB vrednosti: 32.60, 5.16, 9.23

Exact NCS shade: 7709-Y40R

Nearest shade as per the NCS standard: S 8010-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.5