L484 (Date)

L484 (Date)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 118, 101, 82 (766552)

LAB vrednosti: 44.31, 5.27, 13.78

Exact NCS shade: 6313-Y20R

Nearest shade as per the NCS standard: S 6020-Y10R

ΔE for the standard shade: 2.9