L491 (Tide)

L491 (Tide)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 137, 158, 164 (899EA4)

LAB vrednosti: 63.83, -6.73, -6.26

Exact NCS shade: 3614-B11G

Nearest shade as per the NCS standard: S 4010-B10G

ΔE for the standard shade: 3.3