M316 (Tomato)

M316 (Tomato)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 202, 87, 71 (CA5747)

LAB vrednosti: 54.53, 46.12, 36.95

Exact NCS shade: 1373-Y73R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1080-Y70R

ΔE for the standard shade: 3.1