M334 (Cardinal)

M334 (Cardinal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 134, 65, 84 (864154)

LAB vrednosti: 38.45, 33.37, 5.93

Exact NCS shade: 3452-R11B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3060-R10B

ΔE for the standard shade: 2.8