M384 (Basilica)

M384 (Basilica)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 105, 122, 72 (697A48)

LAB vrednosti: 48.58, -15.35, 24.01

Exact NCS shade: 4243-G33Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 4050-G30Y

ΔE for the standard shade: 2.8