M403 (Chutney)

M403 (Chutney)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 169, 108, 69 (A96C45)

LAB vrednosti: 52.91, 22.68, 34.03

Exact NCS shade: 3548-Y39R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3060-Y40R

ΔE for the standard shade: 2.7