M411 (Henna)

M411 (Henna)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 139, 72, 64 (8B4840)

LAB vrednosti: 40.08, 29.83, 21.03

Exact NCS shade: 4052-Y75R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4050-Y80R

ΔE for the standard shade: 1.7