M419 (Cayenne)

M419 (Cayenne)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 131, 65, 63 (83413F)

LAB vrednosti: 37.19, 29.94, 18.25

Exact NCS shade: 4152-Y81R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4550-Y80R

ΔE for the standard shade: 1.6