M423 (Pomegranate)

M423 (Pomegranate)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 132, 62, 71 (843E47)

LAB vrednosti: 37.10, 32.50, 12.68

Exact NCS shade: 3654-Y98R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4050-R

ΔE for the standard shade: 1.1