M425 (Beetroot)

M425 (Beetroot)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 93, 66, 74 (5D424A)

LAB vrednosti: 31.31, 14.11, 1.08

Exact NCS shade: 6818-R13B

Nearest shade as per the NCS standard: S 7020-R10B

ΔE for the standard shade: 4.3