M428 (Amethyst)

M428 (Amethyst)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 93, 99, 114 (5D6372)

LAB vrednosti: 41.75, 0.85, -9.18

Exact NCS shade: 6312-R72B

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-R70B

ΔE for the standard shade: 4.5