M442 (Fjord)

M442 (Fjord)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 72, 94, 84 (485E54)

LAB vrednosti: 37.05, -11.53, 1.56

Exact NCS shade: 6716-B90G

Nearest shade as per the NCS standard: S 6020-B90G

ΔE for the standard shade: 5.1