M448 (Java)

M448 (Java)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 106, 114, 86 (6A7256)

LAB vrednosti: 46.45, -8.06, 13.73

Exact NCS shade: 5622-G38Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 6020-G50Y

ΔE for the standard shade: 2.6