M449 (Grotto)

M449 (Grotto)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 90, 91, 75 (5A5B4B)

LAB vrednosti: 37.82, -3.37, 9.15

Exact NCS shade: 7113-G53Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-G50Y

ΔE for the standard shade: 3.1