M497 (Ash)

M497 (Ash)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 171, 170, 162 (ABAAA2)

LAB vrednosti: 69.95, -0.41, 3.74

Exact NCS shade: 3303-G89Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3502-Y

ΔE for the standard shade: 1.2