M499 (Cloak)

M499 (Cloak)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 123, 125, 124 (7B7D7C)

LAB vrednosti: 52.51, -0.95, 0.06

Exact NCS shade: 5701-B96G

Nearest shade as per the NCS standard: S 5502-G

ΔE for the standard shade: 1.8