M503 (Opal)

M503 (Opal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 238, 241, 238 (EEF1EE)

LAB vrednosti: 95.01, -1.46, 0.94

Exact NCS shade: 0503-G13Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-G

ΔE for the standard shade: 1.1