N332 (Sakura)

N332 (Sakura)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 156, 75, 89 (9C4B59)

LAB vrednosti: 44.48, 36.31, 11.69

Exact NCS shade: 2756-R02B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3050-R

ΔE for the standard shade: 3.2