N339 (Renaissance)

N339 (Renaissance)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 122, 75, 99 (7A4B63)

LAB vrednosti: 39.03, 24.48, -2.88

Exact NCS shade: 4735-R25B

Nearest shade as per the NCS standard: S 5030-R20B

ΔE for the standard shade: 2