N388 (Wasabi)

N388 (Wasabi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 193, 195, 115 (C1C373)

LAB vrednosti: 77.22, -11.00, 37.01

Exact NCS shade: 1539-G57Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2040-G60Y

ΔE for the standard shade: 3.6