N405 (Terracotta)

N405 (Terracotta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 150, 85, 66 (965542)

LAB vrednosti: 44.84, 27.04, 26.01

Exact NCS shade: 3949-Y62R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4050-Y60R

ΔE for the standard shade: 0.7