N411 (Madras)

N411 (Madras)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 157, 89, 78 (9D594E)

LAB vrednosti: 47.07, 28.97, 21.91

Exact NCS shade: 3647-Y73R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4040-Y70R

ΔE for the standard shade: 2.8