N421 (Beryl)

N421 (Beryl)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 151, 72, 75 (97484B)

LAB vrednosti: 42.59, 35.16, 17.83

Exact NCS shade: 3157-Y90R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3060-Y90R

ΔE for the standard shade: 1.1