N429 (Denim)

N429 (Denim)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 70, 81, 96 (465160)

LAB vrednosti: 33.36, -1.30, -10.67

Exact NCS shade: 7114-R87B

Nearest shade as per the NCS standard: S 7020-R90B

ΔE for the standard shade: 5