N448 (Bonsai)

N448 (Bonsai)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 104, 109, 89 (686D59)

LAB vrednosti: 45.06, -5.69, 9.87

Exact NCS shade: 6115-G39Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 6020-G50Y

ΔE for the standard shade: 3.2