N457 (Camp)

N457 (Camp)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 105, 96, 73 (696049)

LAB vrednosti: 41.18, 0.40, 14.66

Exact NCS shade: 6617-G86Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-G90Y

ΔE for the standard shade: 4