N484 (Shiitake)

N484 (Shiitake)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 140, 123, 106 (8C7B6A)

LAB vrednosti: 53.35, 5.13, 12.20

Exact NCS shade: 5210-Y30R

Nearest shade as per the NCS standard: S 5010-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.4