N485 (Chalet)

N485 (Chalet)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 110, 98, 87 (6E6257)

LAB vrednosti: 42.72, 3.53, 8.72

Exact NCS shade: 6807-Y25R

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-Y30R

ΔE for the standard shade: 3.1