N494 (Nephrite)

N494 (Nephrite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 130, 140, 131 (828C83)

LAB vrednosti: 57.34, -5.34, 2.78

Exact NCS shade: 4807-G07Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 5005-G20Y

ΔE for the standard shade: 2