S302 (Grapefruit)

S302 (Grapefruit)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 234, 194, 77 (EAC24D)

LAB vrednosti: 80.87, 4.59, 59.31

Exact NCS shade: 1155-Y01R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1060-Y

ΔE for the standard shade: 2