S309 (Equator)

S309 (Equator)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 225, 135, 46 (E1872E)

LAB vrednosti: 66.83, 30.19, 60.24

Exact NCS shade: 1373-Y30R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1080-Y30R

ΔE for the standard shade: 2