S311 (Heat)

S311 (Heat)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 210, 137, 78 (D2894E)

LAB vrednosti: 65.39, 24.55, 43.97

Exact NCS shade: 2054-Y33R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2060-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.5