S338 (Cyclamen)

S338 (Cyclamen)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 165, 95, 134 (A55F86)

LAB vrednosti: 51.17, 34.34, -5.72

Exact NCS shade: 2648-R27B

Nearest shade as per the NCS standard: S 2050-R30B

ΔE for the standard shade: 4.6