S348 (Spell)

S348 (Spell)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 106, 116, 148 (6A7494)

LAB vrednosti: 49.22, 2.86, -18.25

Exact NCS shade: 4526-R71B

Nearest shade as per the NCS standard: S 4030-R70B

ΔE for the standard shade: 3.5