S386 (Foliage)

S386 (Foliage)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 171, 172, 129 (ABAC81)

LAB vrednosti: 69.76, -6.67, 20.67

Exact NCS shade: 2822-G58Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3020-G50Y

ΔE for the standard shade: 1.7