S431 (Delft)

S431 (Delft)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 97, 118, 144 (617690)

LAB vrednosti: 48.85, -2.83, -16.73

Exact NCS shade: 4724-R86B

Nearest shade as per the NCS standard: S 5020-R80B

ΔE for the standard shade: 2.3