S436 (Regatta)

S436 (Regatta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 118, 146, 160 (7692A0)

LAB vrednosti: 58.85, -7.92, -11.50

Exact NCS shade: 3722-B03G

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-B10G

ΔE for the standard shade: 2.2