S440 (Silk Road)

S440 (Silk Road)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 115, 142, 140 (738E8C)

LAB vrednosti: 57.00, -11.15, -2.80

Exact NCS shade: 4317-B54G

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-B50G

ΔE for the standard shade: 2