S451 (Arbour)

S451 (Arbour)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 150, 147, 103 (969367)

LAB vrednosti: 60.57, -4.73, 22.80

Exact NCS shade: 3924-G70Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 4030-G70Y

ΔE for the standard shade: 2