S468 (Star anise)

S468 (Star anise)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 114, 91, 76 (725B4C)

LAB vrednosti: 40.92, 8.79, 13.24

Exact NCS shade: 6515-Y41R

Nearest shade as per the NCS standard: S 6020-Y40R

ΔE for the standard shade: 3.6