S471 (Etruscan)

S471 (Etruscan)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 162, 129, 112 (A28170)

LAB vrednosti: 57.65, 11.51, 15.04

Exact NCS shade: 4217-Y54R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-Y50R

ΔE for the standard shade: 1.7