S491 (Petrol)

S491 (Petrol)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 88, 103, 109 (58676D)

LAB vrednosti: 42.23, -4.99, -6.07

Exact NCS shade: 6412-B10G

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-B10G

ΔE for the standard shade: 3.4