S500 (Surf)

S500 (Surf)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 118, 123, 130 (767B82)

LAB vrednosti: 51.67, -0.86, -4.25

Exact NCS shade: 5606-R85B

Nearest shade as per the NCS standard: S 6005-R80B

ΔE for the standard shade: 3.2