V353 (Reverie)

V353 (Reverie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 158, 180, 205 (9EB4CD)

LAB vrednosti: 72.61, -3.19, -14.85

Exact NCS shade: 2023-R83B

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-R80B

ΔE for the standard shade: 1.5