V376 (Mermaid)

V376 (Mermaid)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 114, 139, 122 (728B7A)

LAB vrednosti: 55.47, -13.37, 4.85

Exact NCS shade: 4418-B99G

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-G

ΔE for the standard shade: 1.8